Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de servers die de website toegankelijk maken virussen en/of schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Boensma brandbeveiliging is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website, noch voor het bestaan van virussen en/of schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website. Boensma brandbeveiliging is tevens niet aansprakelijk voor enig ander gebruik van de website, al dan niet door derden.

Het bezoek van de website is onderhavig aan Nederlands recht. Op het bezoek van de website, op de website gedane aanbiedingen en middels de website tot stand gekomen overeenkomsten, zijn bij uitsluiting de algemene voorwaarden van Boensma brandbeveiliging van toepassing. Boensma brandbeveiliging heeft het recht de voorwaarden in deze disclaimer (deels) te wijzigen of in te trekken.

 • Bezoekadres  Boensma Brandbeveiliging

   

  Zutphenstraat 6
  7575 EJ Oldenzaal
  Tel.: 0541 – 58 80 30
  Fax: 0541 – 58 80 31

   

  info@boensmabrandbeveiliging.nl

 • Postadres


  Boensma Brandbeveiliging

   

  Zutphenstraat 6
  7575 EJ Oldenzaal
  Tel.: 0541 – 58 80 30
  Fax: 0541 – 58 80 31

   

  info@boensmabrandbeveiliging.nl